POWRÓT DO
STRONY GŁÓWNEJ
Grafolog.pl
Historia
Zakres działalności
Zlecenia
Kontakt
Cennik
Ciekawostki 


BADANIA I DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE METOD BADAWCZYCH PISMA

Placówka zajmuje się opracowywaniem nowych metod badawczych oraz działalnością wydawniczą (tu: artykuły i prezentacje wyników na sympozjach oraz zjazdach naukowych). Udzielane są konsultacje placówkom naukowym, instytucjom państwowym i prywatnym. Przeprowadzane są szkolenia, które mają charakter informacyjny, w szczególności pod kątem właściwego przygotowania materiałów do analiz. Uczestnikom szkoleń przekazywana jest podstawowa wiedza dotycząca możliwości badawczych pisma i metod jego analiz. Szkolenia te są wyłącznie instruktażowe i nie mają na celu przygotowania specjalistów w zakresu badań pisma i dokumentów, ponieważ umiejętność ta jest zdobywana na studiach oraz w trakcie wieloletniej praktyki. Nie jest więc wydawany certyfikat, który w konkretnym przypadku uprawniałby do wykonywania samodzielnych badań z tego zakresu.

POWRÓT